Zabiegi z zakresu okulistyki:

  • Diagnostyka jaskry i laserowe zabiegi jaskowe: irydotomia, SLT

  • Laserowe zabiegi zaćmy wtornej:  kapsulotomia.

  • Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF Avastin, Eylea, Lucentis  (leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD, obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych lub cukrzycy.

  • Laserowe leczenie obwodowych zwyrodnień siatkówki

  • Usunięcie ciała obcego rogówki

  • Chirurgia refrakcyjna – konsultacje przeprowadzane w klinice Zooptica