Usunięcie ciała obcego z rogówki

Na czym polega zabieg?

Usunięcie ciała obcego z oka wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą. Podczas wizyty Pacjent zostanie poinformowany jak należy przygotować się do zabiegu oraz jak postępować w okresie rekonwalescencji. Zabieg polega na mechanicznym usunięciu ciała obcego znajdującego się w oku. Czas zabiegu wynosi kilka minut

Dla kogo?
– obecność ciała obcego w oku (opiłek metalu, kawałek drewna, piasek, farba i inne)

Korzyści
– usunięcie ciała obcego z oka
– przywrócenie prawidłowego widzenia
– przywrócenie prawidłowej funkcji oka